Het Ultieme Doel van Globalisten: Jou in Een Monster Veranderen, Gelijk Zijzelf

Een waanzinnige beseft niet dat hij/zij waanzinnig is, iemand die in een psychose verkeert, ervaart dat niet als zodanig, voor hem/haar is het de realiteit; volledig normaal, gelijk een bevolking die in een totalitair systeem; een sekte, leeft dat niet beseft. Voor iemand die in een kooi leeft is leven buiten de kooi ondenkbaar; niet normaal, absurd.

 
 
Globalisten en De Pathocratie
 
We zijn niet onderhevig aan het corona-virus, we zijn onderhevig aan het psychopathie-virus.
Dat leidt onvermijdelijk tot een pathocratie en dientengevolge tot een extremistisch dictatorial bewind.
 
Globalisten vormen een zeer goed georganiseerde sekte van narcistische sociopaten, een andere soort, die parasiteert op normale mensen, de samenleving.
 
- Pathocratie: 'een overheid die overwegend bestaat uit individuen met persoonlijkheidsstoornissen, met name narcisme, sociopathie en psychopathie '
 
.
 
Er wordt al geruime tijd en uitgebreid geschreven en gepubliceerd over de globalisten, hun gedachtegang en het sekte-achtige geloof dat achter hun motieven en doelstellingen schuilgaat.
 
Er is reeds volop bewijs gepresenteerd dat het gedrag van globalisten rechtstreeks te vergelijken is met dat van narcistische sociopaten dan wel megalomane psychopaten. Globalisten zijn dan ook een zeer goed georganiseerde sekte van sociopaten en psychopaten die een andere soort zijn dan normale menselijke wezens, want het ontbreekt hen aan zaken die bij normaal menselijke gedrag horen, met name geweten, empathie en zelfreflectie.
 
In een artikel van bijvoorbeeld Brandon Smith; ‘Luciferianisme: Een Seculaire Blik op Het Verwoestende Globalistische Geloofssysteem’, wordt puntsgewijs uiteengezet waarom de globalisten en hun organisaties w.o. de Verenigde Naties verbonden zijn aan een satanisch-filosofische sekte, feitelijk een religie, die hun vernietigende gedrag en doelstellingen niet alleen goedpraat, zelfs toejuicht.
 
  • Een parasitaire soort die zich voedt met ons
Om de wereld echt te veranderen is het nodig dat de mensheid zich eindelijk realiseert dat deze mensen anders zijn dan wij, dat het een parasitaire soort is die zich voedt met ons. Ze zijn niet makkelijk te herkennen, tenzij we weten waar we naar moeten kijken. Smith somt hiervoor de volgende basiskenmerken op, kenmerken die vanuit de gedragswetenschappen welbekend zijn:
 
1) Zo’n 10% tot 15% van de bevolking is een narcistische sociopaat. Minstens 5% is een regelrechte psychopaat. Ze zijn in alle culturen te vinden. Meestal komt hun ware aard pas naar voren tijdens crises, en/of als er geen of minder sociale gevolgen voor hen zijn die hen normaal gesproken afremmen.
 
2) Psychopaten zijn niet ‘krankzinnig’ in de klassieke betekenis, integendeel, ze zijn zich zeer wel bewust van hun omgeving die ze feilloos weten te manipuleren en misleiden. Tevens weten ze heel goed dat ze kwaadaardige dingen doen. Het doet hen alleen niets, ze voelen geen spijt of wroeging.
 
3) Psychopaten zoeken elkaar op en organiseren zich zolang ze er maar persoonlijk gewin bij hebben. Het zijn geen ‘Einzelgängers’, zoals overwegend onterecht wordt gedacht. Als ze willen trekken ze juist ieders aandacht naar zich toe. De meest effectieve psychopaten handelen in groepen als criminele kartels, mega-bedrijven en multinationals, in de politiek,  religie, via instituties en bewegingen enzovoort.
 
4) Gewelddadige misdaden worden vooral door psychopathische mensen begaan. Ze zijn niet te redden of ‘rehabiliteren’ omdat narcisme en sociopathie aangeboren persoonlijkheidsstoornissen zijn. Sterker nog, zonder deze twee eigenschappen hebben ze zelfs geen persoonlijkheid. Deze mensen kunnen niet 'genezen' worden. Ze zijn wat ze zijn en zullen nooit veranderen omdat ze niet in staat zijn tot zelfonderzoek en geen persoonlijkheid hebben om op terug te vallen.
 
5) Psychopaten vertonen alleen normaal menselijk gedrag -dat ze heel goed kunnen kopiëren- als dat hun narcisme voedt. Op het moment dat ze een doel of slachtoffer hebben dat ze kunnen uitbuiten voor eigen gewin, dan kunnen ze over langere tijd nauwgezette plannen maken en een web van leugens creëren om te krijgen wat of wie ze willen.
 
6) Hun, bijna paradoxale, korte aandachtsboog in het dagelijkse leven -waardoor ze totaal ongeïnteresseerd kunnen overkomen- komt deels door hun verslaving aan dopamine; onmiddellijke bevrediging in de hersenen. Hun handelingen die het meeste dopamine opleveren zijn doorgaans afwijkend, abnormaal of gewelddadig. Daarom zoeken ze steeds extremere en perversere zaken op om dezelfde bevrediging te ervaren, zolang ze maar denken ermee weg te kunnen komen.
 
7) Narcisten/Sociopaten zijn niet per se de meest intelligente of indrukwekkende types, al hebben ze doorgaans wel een iets hoger IQ dan gemiddeld. Ze hebben wel een zeer hoog ontwikkeld overlevingsinstinct, in die zin dat ze vaardigheden van andere mensen uitstekend kunnen uitbuiten.
 
8) Het zijn perfecte manipulatoren, al duurt dat alleen net zo lang totdat hun slachtoffers in de gaten krijgen dat ze worden ge- en misbruikt, die dan net zo makkelijk aan de kant worden geschoven voor het volgende slachtoffer. Narcisten/Sociopaten hebben daarom geen echte ‘vrienden’, ook niet onder elkaar. Ze werken alleen met elkaar samen voor persoonlijk gewin en om gezamenlijk slachtoffers te kiezen.
 
9) Narcistische sociopaten zijn altijd lafaards en laten anderen het vuile werk voor hen opknappen. Bij gevaar zullen ze of vluchten of een mes in je rug (laten) steken.
 
10) Zelf vinden narcistische sociopaten zich superieur aan alle andere mensen. Empathie met anderen of plezier beleven aan gewone dagelijkse dingen, zien ze als zwakte en domheid. Daarom vinden ze het terecht dat ze anderen uitbuiten, al beseffen ze terdege dat ze door de samenleving als monsters worden gezien als ze zouden worden ontmaskerd.
 
  • Andere mensen moeten net zulke monsters als zij worden
Tot op zekere hoogte weten ze dat ze niet menselijk zijn, dat ze vampiers zijn die verborgen moeten blijven om mensen te kunnen leegzuigen. Ze maken zich schuldig aan de meest verachtelijke zaken als verkrachting, kindermisbruik, corruptie, fraude en moord. Persoonlijk voelen ze daar geen enkele wroeging over, maar ze weten dat ze worden opgeknoopt als ze worden gepakt.
 
Tegelijkertijd vinden ze het vanwege hun superioriteitsgevoel, hun god-complex, weerzinwekkend dat ze hun ware aard moeten verbergen. Om te bewijzen dat iedereen eigenlijk net zo slecht is - om daarmee hun gedrag goed te praten; te "normaliseren" - zullen ze proberen om alle andere mensen in dezelfde monsters als zijzelf te veranderen.
 
  • Globalisten moedigen moreel relativisme aan
Dat zien we doorlopend terug in globalisten; bijna iedere agenda die ze hebben bevat propaganda die mensen aanmoedigt om het 'morele relativisme' te omarmen. Ze willen dat wij de gruwelijkheden waaraan zij zich begaan als acceptabel en normaal gedrag gaan beschouwen.
 
Tijdens iedere -vaak door hen vooraf geplande- 'crisis' vertellen ze ons dat morele dubbelzinnigheid - tegenwoordig gepromoot met termen als 'diversiteit' en 'inclusiviteit' - noodzakelijk is om te overleven, dat empathie en principes voor domme mensen is of enkel handig in vreedzame tijden. We krijgen te horen dat de natuurlijke staat van het menselijke gedrag en de samenleving verkeerd zijn, dat we exact het tegenovergestelde moeten accepteren omdat we anders onverdraagzaam, racistisch, rechts, conservatief, fascistisch, populistisch e.d. zijn en de vooruitgang van de samenleving = het 'progressieve' streven - tegenhouden.
 
  • Uiteindelijk doel is het vernietigen van onze menselijkheid
Het is inmiddels volstrekt duidelijk dat deze 'elite' de massa probeert te overtuigen dat meer centralisatie en minder vrijheid goede zaken zijn. Er schuilt echter ook een onderliggend, nog belangrijker, doel, namelijk om onze menselijkheid zoveel mogelijk, zo niet volledig, te onderdrukken.
 
Van moreel relativisme tot digitale afleiding; onze almaar korter wordende aandachtsboog, tot het streven naar steeds meer ‘dopamine’ en seksuele uitspattingen, tot het demoniseren van de natuurlijke verschillen tussen mannen en vrouwen wo. gender dysforie, tot onze groeiende acceptatie van steeds meer overheidsdwang (o.a. tegen de politiek 'verkeerde' partijen en meningen), tot het voeren van 'rechtvaardige' oorlogen enzovoort, proberen de globalisten de menselijke psychologische realiteit op z’n kop te zetten en ons net zo als hen te maken.
 
  • Belemmeringen
Het probleem, voor hen, is dat wij niet zoals zij zijn. Voor ons zijn geweten en empathie inherente, aangeboren kwaliteiten, net als narcisme en sociopathie dat voor hen zijn. Op een fundamenteel niveau verschillen we onmiskenbaar van elkaar. Daarom zien ze zich gedwongen om 'redelijke verklaringen' te bedenken voor de krankzinnige zaken die wij van hen moeten accepteren.
 
Hun kwaadaardige acties en besluiten worden gepresenteerd als 'noodzakelijk' en 'voor het algemeen belang', voor het 'hogere doel'. Het 'gewone volk' krijgt daar echter geen -of slechts nep- inspraak over, want als er echt democratische referenda over zouden worden gehouden, zouden slechts weinigen met deze acties en besluiten instemmen.

Het grootste deel van de afgelopen eeuwen (en langer, de Kelten spraken reeds over een 'verenigd' Europa) proberen ze manieren te vinden onze menselijkheid te ondermijnen, maar stuiten daarbij steeds op belemmeringen.
 
  • Het licht in de duisternis
We kunnen ons troosten met de gedachte dat, hoewel deze kwaadaardige plannen weliswaar bestaan en we daarmee worden aangevallen, het hen nog steeds niet lukt te krijgen wat ze het liefst willen; totale controle over een van al zijn moraliteit en menselijkheid ontdane wereldbevolking.
 
De goede krachten zijn niet altijd even duidelijk zichtbaar, maar wel aanwezig, subtiel, en moeilijk te volgen, en daardoor niet makkelijk ongedaan te maken.
 
Ref.
The Ultimate Goal Of Globalists: To Make You Into A Monster, Just Like Them

Gerelateerd:

'Is er een manier om te voorkomen dat psychopaten in machtsposities terechtkomen?'
https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_is-er-een-manier-om-te-voorkomen-dat-psychopaten-in-machtsposities-terechtkomen.html 
 
 
 
 

Janis Say

124 Blogs posts

Reacties
Jeanne Schretzmeyer 9 w

Ik heb sterk het gevoel dat jij en ik dezelfde horizon hebben ❣️

 
 
Star Queen 21 w

Mooi verwoord, precies zoal het is. Dat zijn lui die zichzelf extreem belangrijk vinden, bijzonder en speciaal! En daar zijn er heel veel van! Alleen de meeste hebben niet de macht, geld, middelen en positie om dit globaal te kunnen doen, maar binnen gezinnen, families, bedrijven zijn er plenty van dat soort lui!!

 
 
Ludmilla Lubitsch 25 w

Mooi samengevat, Janis.