'Archonten'

Volgens Gnostische geschriften zijn Archonten een soort niet-organische wezens die in ons zonnestelsel aanwezig waren vóór de vorming van planeet Aarde.

Volgens Gnostici, zij die de diepere kennis van deze Aarde bestudeerden en bestuderen, is deze Aarde al tienduizenden jaren, zo niet meer, ‘in handen van’ een 'iets', iets 'buitenaards'.
 
Aangezien dat niet iets is waar je zo even eenvoudig over spreekt, kwam deze kennis steeds verder weg te staan van de ‘dagelijkse besognes’ van de Aardbewoners. Daarbij, hoe ga je het concept van een ‘buitenaardse controle’ nu feitelijk uitleggen?
Veel van wat er op dat gebied bekend was en gezien werd kon uiteindelijk niet meer gedeeld worden doordat het zó ongelooflijk was, dat de vertellers het wel uit hun hoofden lieten dit fenomeen te benoemen.
 
Desalniettemin ... De Nag Hammadi-Geschriften ...
https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/archonten-wablief/
 
Volgens deze Gnostische geschriften zijn Archonten een soort niet-organische wezens die in ons zonnestelsel aanwezig waren vóór de vorming van planeet Aarde. Het woord stamt van het Griekse woord ‘archai’, wat zoveel betekent als: 'van oudsher, van origine, het begin van alles, vóór de tijd uit’.
 
In de klassieke Mediterrane wereld werd het woord ‘archon’ gebruikt als aanduiding voor de gouverneur van een provincie of, in meer losse betekenis, als benoeming van een religieuze of gouvernementele autoriteit. Daaropvolgend is het woord ‘Archons’, of in onze taal ‘Archonten’, te vertalen vanuit de Gnostische geschriften.

.
 
Archonten worden omschreven als negatieve parasitaire en intelligente entiteiten die de mensheid al sinds mensenheugenis lastigvallen. Ze leven in verschillende dimensies, ze bewegen zich van de ene naar de andere dimensie door de lagere frequenties van de zesde tot de eerste dimensie. Ze beïnvloeden onze dagelijkse werkelijkheid, maar zijn voor ons 'onzichtbaar'. Alle levensvormen in onze Melkweg zijn op de één of andere manier met hen besmet.
 
Volgens de overlevering zijn er twee typen Archonten: een embryonaal type en een reptielachtig/draakachtig type. Deze beschrijvingen komen overeen met 'duivels' in vroeger tijden, 'men in black' in middeleeuwse tijden, de ‘Greys’ en de ‘Reptilians’ in getuigenissen van hedendaagse ontmoetingen met ET’s. https://vriendenplek.nl/read-blog/780_quot-the-black-death-quot.html 

.
 
Volgens zeggen hebben Archonten geen directe toegang tot onze genetische samenstelling, ze kunnen echter, volgens gnostische leringen, een interventie faken aangezien ze in staat blijken onze psyche te manipuleren, met name via het onderbewustzijn. Gezien de verwarring waar de mensheid in verkeert, zeker in moderne tijden, zou een vervalste interventie zo goed als echt zijn - denk aan de op handen zijnde fake alien intervention; een fake deadly virus, de fake second coming of christ; een fake environmental crisis enzovoort.

Wanneer directe interventie niet mogelijk is dan is er de mogelijkheid van indirecte interventie door mensen voor het karretje te spannen. https://vriendenplek.nl/read-blog/527_het-verborgen-convenant.html 
 
Dit typeert de Archonten-tactiek om ons dingen te laten denken en dingen te laten geloven die niet waar zijn en om simulatie voor realiteit te accepteren. Op deze manier, zoals de Gnostici leerden, en leren, kunnen deze buitenaardse neven en nichten de menselijke soort afleiden van hun ware en 'juiste' evolutie.
https://www.wanttoknow.nl/overige/archonten-aangenaam-bizar-fenomeen/
 
.
 
In Gnostische teksten worden ze dus stelselmatig genoemd en beschreven, wereldwijd.
 
In het evangelie van Maria bijvoorbeeld, worden ze eveneens genoemd, omschreven, wat hun intenties zijn en hoe ze ons beinvloeden; manipuleren. Het is niet voor niks dat bepaalde boeken, met name evangeliën, uit de bijbel verdwenen zijn dan wel niet zijn opgenomen.
 
Ook in andere culturen worden ze genoemd en omschreven.
 
In de Arabische wereld staan ze bekend als 'Djinn'. De Noord-Amerikaanse indianen noemen het 'Wetiko'. In Midden- en Zuid-Amerika hebben ze eveneens hun benamingen wo. 'Quetzalcoatl' evenals in Afrikaanse culturen, 'Chitauri'. Je komt 't overal tegen wanneer je 'ze' eenmaal op het spoor bent.
 
De benamingen mogen dan per cultuur verschillen, de omschrijvingen van hun aard zijn nagenoeg identiek. Dat is opmerkelijk, om niet te zeggen veelzeggend, te noemen.
 
 


Wanneer we aanvaarden wat de geschriften en de Gnostici ons er over vertellen, dan beïnvloeden de Archonten dus ook hen die ons regeren.(*) Het is namelijk evenzo opmerkelijk te noemen dat de beschreven aard van Archonten veel weg heeft van het gedrag dat we kennen van narcistische sociopaten en megalomane psychopaten.
 
(*) "Het Ultieme Doel van Globalisten" 
 
 
 
.
 
 

Janis Say

111 Blogs posts

Reacties