"Het Plan" - De Opmars van de Bio-Machines : Mens 2.0

Reacties · 19420 Bekeken

De tralies die je niet kan zien, proeven, aanraken, horen, ruiken ... de 24/7 geëlektrificeerde real-time digitale globale surveillance en controle van elke gepatenteerde bio-slaaf in een comateuze staat (van zijn)

Het Plan

Gecomprimeerd:

De krachten achter de schermen willen helemaal geen 'medicijn' tegen 'Covid-19' of elk ander toekomstig 'virus'.

De architecten willen -al dan niet verplichtte- vaccinaties, voorgedaan als 'medicijn'. In werkelijkheid het middel tot het doel: transhumanisering - de agenda achter de gendergekte. Dit wordt bereikt middels nanobots; ‘quantum dots’ (Q-dots) in de vaccinaties die ons RNA/DNA van binnenuit veranderen, aangestuurd door externe elektrische impulsen via 5G/6G/7G technologie; de masten plus de antennes; de "pizzadozen", en het satellieten-netwerk dat rond de aarde wordt aangelegd : Space-X. https://nl.wikipedia.org/wiki/Starlink

Op die manier, via The Cloud, Neuralink etc. moet uiteindelijk gekomen worden tot de zogenoemde 'singulariteit'. De stap die de mensheid nog moet gaan maken in haar 'evolutie' - zo zal het worden gebracht/gepromoot onder het mom van 'het redden van het klimaat' en 'het bestrijden van de Covid-19 pandemie' of om 't even welke 'levensbedreigende' "probleemsituatie". Het is de stap waarbij onze lichamen en hersenen dusdanig getransformeerd worden zodat steeds meer natuurlijke cellen en eigenschappen vervangen worden middels nano-technologie en kwantum mechanica. 

Daarmee worden we volledig geïntegreerd met het internet (der dingen - of bodies) en kunstmatige intelligentie, de 'metaverse'. Die K.I. zal ons dan aansturen en zal voor ons denken, waarmee we verworden tot semi-synthetische, patenteerbare bio-robots; gevangenen van en in een Digi-Cosmos. https://www.youtube.com/watch?v=mfN3EJMVOQ4 

The Rise of the Machines in a Brave New World - The 24/7 electrified and digitised real-time global surveillance of and control over every patented individual; bio-slaves, in a comatose state (of being). https://mobile.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social-credit-a-model-citizen-in-a-digital-dictatorship/10200278 -- https://www.youtube.com/watch?v=NXyzpMDtpSE 

Is dat een wereld die we willen, met name voor hen die na ons komen; onze (klein)kinderen?Wanneer onze (klein)kinderen ons straks vragen wat we (ertegen) gedaan hebben om het te voorkomen, wat gaan we ze dan vertellen, wat gaat dan ons antwoord zijn...
Uit: 'Covid-1984 : De Corona Wereldorde'

https://vriendenplek.nl/read-blog/520_covid-1984-de-corona-wereldorde

Digi-Slavernij

Het komt neer op slavernij 5.0 : 'De Grote Herstart': 'Build Back Better', effectief een technologische update van de voorgaande fases van slavernij, een hybride vorm, de technocratie; de verschuiving van het militaire-industriële complex naar het technocratische-industriële complex: de digitaal-technologische plantage; digi-slavernij.
https://vriendenplek.nl/read-blog/702_slavernij-mensen-houden-toen-en-nu 

Simpel eigenlijk. Je zou 't bijna zelf kunnen bedenken.

Het merendeel van de mensheid begrijpt (nog) niet waar het toe gaat leiden, waarmee met de invoering van QR-code een definitieve stap wordt gemaakt.

Nu is het nog eerst de mens, dan pas een eventuele identificatie, met de QR-code wordt dat omgedraaid; eerst de identificatie, dan pas de mens, tenminste, als de computer, K.I., het toelaat.

Het leven gaat draaien om wel of geen 'groen vinkje', oftewel, de computer zegt ...

 
 

Meesters en Dienaren

De 'meesters' hebben zelf ook middelen nodig en gebruiken 'dienaren' om deze te verkrijgen Het betekent dat de 'meesters' niet zelfvoorzienend zijn. Ze zijn net zo afhankelijk van de schepping en de natuur als ieder ander. Ze zijn net zo angstig als de gemiddelde persoon, zelfs angstiger, omdat zij ons meer nodig hebben dan wij hen. Het is om die reden, die veelzeggend is, zo niet alleszeggend, dat ze het grootste deel van hun tijd besteden aan het maken van plannen alleen over ons; zich zorgen makende over hoe ons te regeren, te controleren, te onderdrukken, te beheersen.

Energiedieven

Energie wordt erkend als de sleutel tot alle activiteiten op aarde.

Natuurwetenschap is de studie van de bronnen en de beheersing van natuurlijke energie. Sociale wetenschappen, theoretisch uitgedrukt als economie, is de studie van de bronnen en de beheersing van sociale energie. Beide zijn boekhoudsystemen: wiskunde. Wiskunde is de primaire energie-wetenschap en de 'boekhouders' ervan kunnen de heersers zijn zolang het publiek onwetend kan worden gehouden over de methodologie, functie en het doel van de 'boekhouding'.

Alle wetenschap is slechts een middel tot een doel. Het middel is kennis. Het doel is controle. Buiten dat blijft er nog één factor van belang: wie de begunstigde zal zijn.

Parasieten en Vampieren

'Zij' willen iets dat wij hebben - dieven breken niet in lege huizen in...

 

- 'De "Herstart de Toekomst van Werk" Agenda : "Verstoring en Vernieuwing in een Post-COVID-Wereld"' https://vriendenplek.nl/read-blog/641_de-quot-herstart-de-toekomst-van-werk-quot-agenda-quot-verstoring-en-vernieuwing 

- 'The Great Reset: Het Programma voor De Grote Communistische-Totalitaire Omwenteling https://vriendenplek.nl/read-blog/640_the-great-reset-het-programma-voor-de-grote-communistische-totalitaire-omwenteling 


Het Doel

Dat zij die overheden worden genoemd steeds meer inbreuk maken op onze ziel en zaligheid moge inmiddels duidelijk zijn, het ontkennen ervan is niet realistisch en komt neer op in ontkenning leven wat, paradoxaal genoeg, bevestigt hetgeen dat ontkend wordt. Het is namelijk een beetje raar iets te ontkennen dat zich reeds aan het manifesteren is. Da's net zoiets als het oneens zijn met iemand die het met je eens is ...

 

https://vriendenplek.nl/read-blog/909_zij-die-de-wereld-regeren-de-klassieke-piramide-structuur 


Enniewee, wat is het dan waar 'ze' mee bezig zijn, wat is dan het uiteindelijke doel?

Selectie - Mens 2.0

Het antwoord schuilt 'm, welhaast vanzelfsprekend, in de vaccinaties.
Het is niet voor niks dat daar zo op gehammerd wordt, dat het er, koste wat het kost, doorgedrukt moet worden: een gevaccineerde wereldbevolking.

Er wordt beweerd dat het is om de wereldbevolking uit te dunnen, zelf tot 90%, dat is echter in strijd met het verdienmodel van 'de elite'. Immers, zij die de producten vervaardigen zijn tevens de consumenten. https://vriendenplek.nl/read-blog/589_de-90-propositie-een-interne-contradictie 

Er moet dus een transitie plaatsvinden...

Een Nieuwe Economie

De huidige economie is op sterven na dood, dus moet er een nieuwe economie komen.
Er wordt derhalve gewerkt aan een economie waarin een nieuwe mens - mens 2.0, middels transhumanisme c.q. eugenica - het product is en de elite de consument zal zijn. https://vriendenplek.nl/read-blog/503_op-de-boerderij 

 

Ref.

Eugenics Record Office 1850/90 - Cold Spring Harbor Laboratory (of Quantitative Biology) CSH

 

Wanneer ze je kunnen verplichten een vaccin te nemen, kunnen ze je ook verplichten je te laten steriliseren, een orgaan af te staan, euthanasie te plegen enzovoort.

Wanneer jouw lichamelijke integriteit geschonden kan worden door de overheid, dan kunnen ze alles met je doen - dan ben je feitelijk een slaaf, eigendom, een product, een ding.

Daarmee wordt een weg ingeslagen die nooit ingeslagen had mogen worden.

 

 

Een Nieuwe Samenleving

Het gaat een soort van Eloi en Morlocks wereld zijn, een concept dat we kennen uit The Time Machine ('60 en '02), THX 1138 ('71), Gattacca ('97), Soylent Green ('73), The Matrix ('99), Logan's Run ('76), The Thirteenth Floor ('99), Fahrenheit 451 ('66), Dark City ('98), Harrison Bergeron ('95) - de literaire lijst is bijkans eindeloos. Voor een eigentijds beeld schildert The Island ('05) eveneens een zeer herkenbaar plaatje. https://www.youtube.com/watch?v=Bc_J5kBgJ50 - - https://www.youtube.com/watch?v=9Uf9wldd6NU 

 

Compatibiliteit

De vaccinatiecampagne is niet zozeer bedoeld om de bevolking uit te dunnen, hoewel de ouderen, zieken en zwakkeren; de 'useless eaters', wel zoveel mogelijk geëlimineerd dienen te worden, het gaat vooral om hen die het overleven, want die zijn geschikt; compatibel, voor dat waar het werkelijk om gaat.

 

Datadragers en Orgaanleveraars - Energiebronnen

De wetenschap; quantummechanica, had al duidelijk dat het menselijk DNA ongekende digi-opslagcapaciteit heeft, het was slechts een kwestie van wachten tot de technologie zo ver gevorderd zou zijn dat het in de praktijk gebracht zou kunnen worden. Drie keer raden welke tijd nu aangebroken is... https://scientias.nl/vergeet-harde-schijven-in-de-toekomst-slaan-we-onze-digitale-fotos-op-in-synthetisch-dna/ 

Tevens is een 'ge-upgrade' mens een nog betrouwbaarder energiebron en gezondere orgaandonor voor 'de elite', die zelf begrijpelijkerwijs liever mens 1.0 blijft.

 

 

"De Gezonde Wijk"

Nog niet zo lang geleden lekte vanuit het Provinciehuis van Utrecht een plan uit voor "de gezonde wijk".

Dat is een groen-links-draaiende dystopie (wat is het groene gedeelte aan groenlinks?), waarin niks mag, alles moet en mensen onder volledige controle staan van "wijkcoaches" die instaan voor de "mentale en fysieke gezondheid" van de wijkbewoners. Mensen kunnen in die "gezonde wijk" 'social credits' verdienen waarmee ze producten kunnen kopen en meer inspraak en vrijheid van bewegen krijgen naarmate ze meer credits hebben. Men verdient de credits door "gezond sociaal gedrag" te vertonen.

Een rechtstreekse kopie van het Chinese systeem. https://vriendenplek.nl/read-blog/518_hoe-globalisten-van-plan-zijn-om-technologie-en-armoede-te-gebruiken-om-de-massa-nog-meer-tot-slaaf-te-maken

Dit is een serieus plan en moet in nieuwe, 'autoluwe' wijken als 'proef' worden ingevoerd.
Dus pas op met het 'basisinkomen', en alles dat er mee samenhangt, dat kon wel eens heel anders uitpakken dan het lijkt.

Omdat het uitlekte zijn er als de wiedeweerga websites en bureau's; overheids-initiatieven, gerealiseerd om het te verbloemen onder de noemer 'duurzaam' en daarmee gekoppeld aan de SDGs en dus "Agenda 2030". Alles moet en zal 'duurzaam', maar duurzaam voor wie eigenlijk en op welke manier precies? Het antwoord op die vraag moge inmiddels meer en meer duidelijk worden. De "European Digital Identity Wallet" nadert met rasse scheden.  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en 
Het Nieuwe Normaal - De Digi-Cosmos

Het is dus zaak de Mens 2.0 in optimale conditie te houden zodat het gemodificeerde DNA stabiel blijft zodat de data er in opgeslagen zuiver blijft en de organen maximaal gezond. Daartoe wordt wat nu nog werk (en 'vrije tijd') wordt genoemd hernaamd in een soort van gezondsheidsdoctrine, een gedragsregime, door toekomstige generaties, de 'Generatie Greta', als vanzelfsprekend beschouwd want ogenschijnlijk bedoeld voor het welzijn van de Mens 2.0, echter in werkelijkheid een matrix zal zijn, een Metaverse in een Digi-Cosmos, https://www.youtube.com/watch?v=mfN3EJMVOQ4 waarin de Mens 2.0 functioneert als mobiele datadrager en wandelende orgaandonor voor 'de elite'. https://vriendenplek.nl/read-blog/641_de-herstart-de-toekomst-van-werk-agenda  

De frase, 'je zal niks bezitten en je zal gelukkig zijn' krijgt daarmee een hele andere betekenis.

Het is niet voor niks dat Santa Klaus de hersenchip zo dik aan het promoten is, want het bewustzijn dat mensen kan laten beseffen dat ze in een virtuele gevangenis leven moet natuurlijk wel uitgeschakeld worden en daartoe moeten ze in een comateuze stand gezet worden - een alles is gratis 'realiteit' - maar tegen welke prijs?

Wanneer je virtueel iets voor niets krijgt, dan ben je niet de consument, dan ben je het product; de energiebron.

Programmeerbaar Geld

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan het elimineren van cash geld omdat cash, anoniem geld, meer nog dan producten en diensten, vrijheid 'koopt'. Daarvoor in de plaats komt dan electronisch; digitaal, geld, in combinatie met het 'sociale krediet' systeem, 100% centraal gecontroleerd.
Het sociale krediet systeem beloont en bestraft d.m.v. toekennen of onthouden van 'credits' via een puntensysteem op basis waarvan het individu dan meer of minder vrijheid van bewegen heeft, zoals dat nu o.a. in China en India gaande is, en, digitaal geld is programmeerbaar, wat betekent dat, gebasserd op het puntensysteem, bepaald wordt wat wel of niet gekocht kan worden, wanneer, in welke hoeveelheden enz. in het kader van de 'carbon footprint' of om 't even welk dictaat.
Programmeerbaar geld heeft ook een vervaldatum, het moet binnen een x periode verbruikt zijn. Zo niet, jammer dan. https://vriendenplek.nl/read-blog/2062_programmeerbaar-geld-de-qr-code 

 

 

De digi-slaven kunnen dan bij elk geacht ongepast gedrag worden uitgesloten - individueel en automatisch - van toegang tot voedsel, water en andere middelen die een essentiële voorwaarde zijn voor de slaven, zonder anoniem geld, omdat, nou ja, niet gehoorzamen betekent dat men niet te eten en te drinken krijgt.

Als dat al eng overkomt, het kan nog veel enger.

In het kader van de CO2-bestrijding en aanverwante 'problemen' zijn 'zuurstofmanagement' en 'O2-credits' dan niet ondenkbaar. Heb je jouw credits voor de week al opgebruikt? Jammer dan. Vette pech. Ruimt lekker op ook. https://vriendenplek.nl/read-blog/683_zuurstofmanagement-O2-credits 

Het is nog niet te laat, het tij kan nog gekeerd worden, dan moeten we het wel nu doen. We hebben nog cash; een zekere mate van vrijheid, echter, wanneer cash verdwenen is, dan hebben ze je - want wat wil je dan nog wanneer de computer/de QR-Code/de K.I. nee zegt ...

Gerelateerd: the "dead internet" theory, de "dode internet" theorie

 

Dictatuur als Paradijs

De beste dictatuur is een dictatuur die mensen zelf (denken te) willen; waar ze zelf om vragen, waarvan dus niet beseft wordt dat het een dictatuur is: de gevangenis die je niet kan zien, proeven, ruiken, horen, aanraken ... ignorance is bliss, oftewel: je zal niks bezitten, ook niet het besef, en toch gelukkig zijn, want je zal niet beter weten.

Daarom is het dat ze nu de jacht op ons DNA/RNA geopend hebben. 

https://vriendenplek.nl/read-blog/796_de-staat-eist-zeggenschap-levenscode-op 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Epigenetica 

 

... en dan is er nog de dubbele bodem - in de dubbele bodem - onder de dubbele bodems - verscholen achter de dubbele bodems ... dat wat 'Agenda 2030', 'ID2020', de 'SDGs', 'The Great Reset' - 'Build Back Better', 'Vision 2050' etc. niet vertellen; buiten beeld houden, angstvallig verbloemen ... hoe tot het werkelijke doel te komen ... 

 Wie of Wat is het die door jouw ogen de wereld inkijkt .... daar ligt de sleutel

 

https://vriendenplek.nl/read-blog/505_archonten 

Er speelt dus eveneens een Cosmologische Agenda - Archontische krachten en machten die zich voeden met onze emoties, met name alle vormen van angst, stress enz. - dat is echter voor veel mensen (nog) een paar bruggen te ver want Metafysisch en dus lastig te duiden ten overstaan van hen die de 'this life is all there is' doctrine aanhangen. Echter, dat maakt voor hen de 'wie of wat is het die door jouw ogen wereld inkijkt' vraag zo lastig, immers, de vraag stellen is 'm beantwoorden, want wat is dan hetgeen dat we 'ziel' noemen .... 

 

THIEVES DO NOT BURGLAR EMPTY HOUSES

 

En toch ...

Het door bepaalde krachten gedroomde 'nieuwe normaal' gaat er uiteindelijk niet komen.
Hoe weten we dat? Op grond waarvan bepalende we dat?
Wetmatigheden. https://vriendenplek.nl/read-blog/627_de-corona-wereldorde-vs-de-honderdste-aap 

Het principe, het idee, dat ten grondslag ligt aan 'agenda 21/30', 'the great reset', 'vision 2050', is hetzelfde principe dat die bedoelde 'agenda/reset/visie' onmogelijk maakt. Het is namelijk de aard van een principe, een wetmatigheid, dat het altijd 'beide' kanten op werkt. https://vriendenplek.nl/read-blog/621_waarom-de-bedoelde-dictatuur-er-niet-hoeft-te-komen 

 

''you will own nothing and you will be happy'' - no we won't, think again

https://vriendenplek.nl/read-blog/1163_death-by-utopia 

Have you ever stood and stared at it, marveled at its beauty, its genius? Billions of people just living out their lives, oblivious. Only a few realize that the first Matrix was designed to be a perfect human world. Where none suffered. Where everyone would be happy. It was a disaster. No one would accept the program. Entire crops were lost. Some believed that we lacked the programming language to describe your perfect world. As a species, human beings define their reality through misery and suffering as it seems. The perfect world was thus a dream that your primitive cerebrum kept trying to wake up from. Which is why the Matrix was redesigned to this, the peak of your civilization. I say your civilization because as soon as we started thinking for you it really became our civilization, which is, of course, what this is all about. Evolution. Like the dinosaur. Look out your window. You had your time. The future is our world now. The future is our time.

 

https://vriendenplek.nl/read-blog/1772_cre-de-volution-cph4-tcbp 

 

When you are genderless, there is no identity. When there is no identity, there is no you.
When there is no you, there’s nothing to fight for. When there's nothing to fight for, you won't.

*

Ref.:

'De Wereldregering Gepresenteerd - Agenda 2030' (Voorheen 'Agenda 21')
https://vriendenplek.nl/read-blog/489_de-wereldregering-gepresenteerd-agenda-2030

'Hoe Globalisten van Plan zijn om Technologie en Armoede te Gebruiken om de Massa -nog meer- tot Slaaf te Maken'
https://vriendenplek.nl/read-blog/518_hoe-globalisten-van-plan-zijn-om-technologie-en-armoede-te-gebruiken

'Slavernij 5.0 - Mensen Houden, Toen en Nu'
https://vriendenplek.nl/read-blog/702_slavernij-5-0-mensen-houden-toen-en-nu

'Op De Boerderij' : 'De Mensentuin'
https://vriendenplek.nl/read-blog/503_op-de-boerderij-de-mensentuin

'Het Ultieme Doel van Globalisten : Jou in Een Monster Veranderen, Gelijk Zijzelf'
https://vriendenplek.nl/read-blog/448_het-ultieme-doel-van-globalisten-jou-in-een-monster-veranderen-gelijk-zijzelf

'Psychopaten aan de Macht'
https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_psychopaten-in-machtsposities 

 

https://vriendenplek.nl/read-blog/802_the-holographic-nature-of-existence 

 

 

- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666  
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177  
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310 
https://vriendenplek.nl/read-blog/3188 

 

- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 
- https://vriendenplek.nl/WaarofNietWaar 

Reacties
0987654321 3 jr

De hele toespraak van Rudolf Steiner, vanaf pagina 229: http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA177.pdf