IDEEËN: MEME 012 - v2024

Reacties · 895 Bekeken

Meme 012 is een historische vernieuwing. Dit is de eerste keer in de 'recente' menselijke geschiedenis dat zoiets als Meme 012 heeft plaatsgevonden; plaatsvindt. Dit was/is alleen mogelijk vanwege het internet. Het zou nooit eerder mogelijk zijn geweest.

 

IDEEËN: MEME 012 - v2024
______________________________
 
 
Meme 012 : Een Besturingssysteem Voor De Mens
 
?
 
Begin hier
 
0 is mysterie
 
1 is waar
 
2 is niet waar
 
.
 
Voer In
 
Neem Op
 
Bewust
 
.
 
De Aard van Conflict en Idee
 
.
 
Dit is een zeer eenvoudige en zeer krachtige formule -of concept- om te begrijpen.
 
Neem Op.

Bewust.
 
.
 
Ideeën worden ‘memes’ (miems) genoemd.
 
Een meme (miem) is een idee of een eenheid van georganiseerde ideeën.
 
Memes werken op dezelfde manier als genen.
 
Ze repliceren.
 
Exponentieel.
 
Ze nemen in aantal toe.
 
Altijd.
 
.
 
Ideeën volgen de natuurwetten.
 
De natuurwetten kunnen worden uitgedrukt in wiskunde.
 
Wiskunde is zekerheid, geen geloof.
 
Door wiskunde toe te passen op het oplossen van problemen in de wereld, kunnen we zekerheid hebben in plaats van onzekerheid.

Altijd.
 
De natuurwetten verzekeren het overleven van de slimsten.
 
Alleen de 'slimste' ideeën overleven.
 
Uiteindelijk.
 
Altijd.
 
.
 
Ideeën verspreiden zich.
 
Binnen in ons, Buiten ons om.
 
Dit is de eerste sleutel tot het begrijpen van Meme 012.
 
Alle acties, creaties, uitvindingen en ontwikkelingen in de kunst en de wetenschap in civilisaties door de geschiedenis heen zijn te danken aan één ding en slechts één ding.
 
Ideeën.
 
Ideeën die werken en effectief problemen oplossen of kansen creëren, hebben gedurende duizenden jaren langzaamaan een ​​steeds meer functionerende samenleving ontwikkeld.
 
Onze ideeën over de wereld vormen de wereld.
 
Altijd.
 
Ideeën die zijn bijgedragen door mensen zoals jij en ik.
 
.
 
Alle ideeën verspreiden zich.
 
Altijd.
 
De aard van een idee is om te 'gaan'.
 
Ideeën zijn zelfstandige naamwoorden die het potentieel van werkwoorden hebben.
 
Ideeën bevatten het zaad van alle acties.
 
Altijd.
 
.
 
ALLE IDEEËN CONFLICTEREN
 
Dit is de aard van het universum zelf.
 
Dit is de tweede sleutel tot het begrijpen van Meme 012.
 
Alle ideeën, d.w.z., alle vormen van informatie, verkeren in een eeuwige staat van spanning en conflict.
 
Altijd.
 
Dit is de ‘strijd’ tussen goed en slecht, licht en donker, goed en fout.
 
De ene kant versus de andere kant.
 
Altijd.
 
Alle ideeën zijn het één of het ander.
 
Ze kunnen waar zijn of ze kunnen niet waar zijn.
 
Ze staan ​​aan de ene kant of ze staan ​​aan de andere kant.

Altijd.
 
Dit is belangrijk om te observeren.
 
Altijd.
 
.
 
OMDAT ALLE IDEEËN CONFLICTEREN BETEKENT HET NIET DAT WIJ DAT DOEN
 
Mensen zijn niet in conflict, 'hun' ideeën zijn dat wel.
 
Dit is de derde sleutel tot het begrijpen van Meme 012.
 
'Onze ideeën' dagen elkaar uit.
 
Deze conflicten van ideeën en informatie zijn van nature altijd aanwezig in alle vormen van communicatie.

Altijd.
 
Door dit zeer eenvoudige concept te begrijpen, kunnen we leren van conflict te profiteren in plaats van ons ermee te identificeren.
 
Altijd.
 
.
 
Wanneer we ons identificeren met het idee dat we bepleiten, dan stellen we onszelf op om 'vernietigd' te worden wanneer er zich een dominanter idee aandient.
 
We verwarren vaak wie "wij" zijn met wat "ons idee" is.
 
We creëren een vals beeld van onszelf wanneer we onszelf identificeren met 'het idee'.

Altijd.
 
We doen dit doorlopend.
 
Dit is belangrijk om te begrijpen.
 
Altijd.
 
.
 
Wanneer je jezelf verwart met een idee, creëer je disharmonie.
 
Wanneer je begrijpt dat je niet jouw idee bent, creëer je ‘synergie’.
 
Synergie wordt gecreëerd wanneer alle partijen bijdragen en alle partijen winnen.
 
Altijd.
 
Synergie is synchroniciteit.
 
Synergie wordt gecreëerd door de natuurwetten.
 
Altijd.
 
 
.
 
 
MEME 012 IS EEN DOMINANTE MEME
 
Een dominante meme zal uiteindelijk alle ideeën die er mee in conflict zijn 'vernietigen'.
 
Dit is ook de aard van alle fysieke conflicten.
 
Dit is de vierde sleutel tot het begrijpen van Meme 012.
 
Alle vormen van strijd en oorlog komen neer op een meningsverschil over ideeën en wanneer een partij zich identificeert met een idee, proberen ze zichzelf te 'beschermen' door mensen te domineren of te doden die tegengestelde ideeën uiten.
 
Duizenden en duizenden jaren lang was dit de enige weg.
 
We hebben dus nieuwe ideeën nodig.

Altijd.
 
Ideeën die effectief werken en oplossingen leveren.
 
Altijd.
 
.
 
Wanneer, in onze nieuwe, wereldwijde internetcultuur, een krachtig idee wordt gepresenteerd dat onze oude ideeën uitdaagt, kunnen we alleen winnen wanneer we het dominante idee accepteren, of omgekeerd.
 
Meme 012 werd en wordt op internet gerealiseerd door mensen over de gehele wereld - om alle conflicten op te lossen.
 
Altijd.
 
Meme 012 is een wiskundige formule.
 
Toegepast in taal.
 
Wanneer zich een probleem voordoet, heeft het ideeën nodig om het op te lossen.

Altijd.
 
Wanneer Meme 012, een dominant idee, als overwinnaar uit de bus komt, winnen alle partijen.
 
Altijd.
 
.
 
Meme 012 is een historische vernieuwing.
 
Dit is de eerste keer in de 'recente' menselijke geschiedenis dat zoiets heeft plaatsgevonden; plaatsvindt.
 
Dit was/is alleen mogelijk vanwege het internet.
 
Het zou nooit eerder mogelijk zijn geweest.
 
Meme 012 suggereert dat alle conflicten en alle problemen slechts ‘kansen’ zijn.
 
Kansen voor alle partijen om te 'winnen'.

Altijd.
 
Dit is de vijfde sleutel tot het begrijpen van Meme 012.
 
Een effectieve oplossing draagt ​​dit als handelsmerk.
 
Altijd.
 
ALLE CONFLICTEN WORDEN EFFECTIEF OPGELOST WANNEER ALLE BETROKKEN PARTIJEN EVENREDIG VOORDEEL HALEN UIT EEN SITUATIE!
 
Altijd.
 
.
 
Pauzeer.
 
Reflecteer.
 
Ga Door.
 
.
 
Wanneer we eenmaal weten hoe we informatie moeten categoriseren, kunnen we elke situatie rationeel en eerlijk bekijken.
 
Dit is de zesde sleutel tot het begrijpen van Meme 012.
 
Irrationeel denken is misleidend denken - dus een foutief idee.
 
Rationeel denken is eerlijk denken - dus een correct idee.
 
Een idee dat beide of geen van beide is, is mysterie, het is niets.
 
Altijd.
 
Omdat het niets is, is het geen object en kunnen we er ook niets objectiefs uit maken, omdat het enige dat het is mysterie is.
 
Mysterie kan nooit worden gedefinieerd, het is er altijd.
 
Altijd.
 
We worden irrationeel wanneer we proberen te definiëren wat mysterie is.
 
Er is altijd een factor oneindig en onbekend. Dit is 0.
 
Altijd.
 
.
 
Zodra we mysterie in ons besturingssysteem accepteren, kunnen we makkelijk onderscheid maken tussen WAAR en NIET WAAR.
 
Door dit proces te starten, beginnen we onmiddellijk alleen succes te bereiken in alle aspecten van ons leven waarin we het toepassen.
 
Altijd.

Dit is de zevende sleutel tot het begrijpen van Meme 012.
 
Een irrationeel idee is een emotionele gedachte. Het levert meer vragen op dan het adresseert.
 
Een rationele gedachte is een briljant of intelligent idee dat klikt met een a-ha!?
 
Elke a-ha!? wordt vervolgens bekeken door de rationele geest in de vorm van zes zeer eenvoudige vragen om te beantwoorden.
 
Wie, Wat, Waar, Wanneer, Hoe, Uitkomst.
 
Altijd.
 
Wie - adresseert ​​een persoonlijkheid en een oorsprong.
 
Wie heeft dat gezegd of gedaan?
 
Wat - adresseert de wil en aard van iets.
 
Wat deed hen dat doen; Wat maakte dat het gebeurde?
 
Waar en Wanneer - adresseert ​​ruimte en tijd.
 
Waar en Wanneer is het gebeurd; Waar en Wanneer heb je het (voor het eerst) gezien of gehoord?
 
Hoe - adresseert ​​de mechanieken.
 
Hoe werkt het; Hoe moet het werken, en werkt het ook zo?
 
Uitkomst - adresseert resultaat.
 
Was het / is het / zal het zijn zoals bedoeld; zoals gedacht.
 
.
 
Wanneer je deze zes vragen op alles kunt beantwoorden en weet in welke categorie WAAR of NIET WAAR of MYSTERIE ze zich bevinden, dan zul je een rationeel en effectief model hebben om makkelijk een werkbaar antwoord te vinden.
 
Altijd.
 
Waarom - adresseert ​​de gevoelens; de emotie of het mysterieuze.

Het kan nooit een rationeel antwoord geven, alleen meer vragen opwerpen totdat je een 'innerlijke' ervaring hebt; en aha!? moment; een 'openbaring', een inzicht.
 
Waarom is het ontstaan?
 
Wanneer je vraagt ​​waarom om tot een omdat te komen, zal je merken dat je heel lang waarom zal vragen, want elke waarom wordt gevolgd door een omdat, gevolgd door een waarom enzovoort.
 
Altijd.
 
Waarom roept de gevoelens op; de emoties, niet de geest.
 
Wanneer je afvraagt waarom, is het kern-antwoord altijd een gevoel, een emotie of mysterie.
 
Altijd.
 
Gevoelens denken niet, de geest voelt niet en het menselijk brein kan slechts drie categorieën bevatten om informatie op de intrinsieke waarde te kunnen beoordelen.
 
Altijd.
 
De Nulde Sleutel.
 
Menselijke gevoelens denken niet, menselijk bewustzijn voelt niet en het menselijk brein kan slechts drie categorieën bevatten waarmee informatie op de intrinsieke waarde kan worden beoordeeld.
 
0 Onbepaald - 1 Waar - 2 Niet Waar
 
Altijd.
 
.
 
De gevoelens; emoties, zijn de inspiraties; de ideeën - de rationele geest het kanaal; de mogelijkheid, antwoorden te vinden en toe te passen.
 
Altijd.
 
Zo simpel is het.
 
Altijd.
 
 
Reacties