Geschiedenis Leert Ons Lessen - Voor Vandaag - En Morgen

Reacties · 2141 Bekeken

Wanneer we werkelijk willen begrijpen waarom de wereld van vandaag er uitziet zoals ze eruit ziet, is het van essentieel belang dat we het in historische context bezien - net zoals mensen het product van hun verleden zijn, zo zijn politieke en corporate machten dat ook.

 

The Greatest Threat To Humanity Since The Beginning of Time"

'The World Economic Forum is today, what the Roman empire was in the past: a group of people who lust for total world domination. Their plans include: removing all rights and freedoms from humanity, taking away all possessions from everyone, turning all people into cyborgs, locking up all people in prison cities, eradicating all the elderly, and many more psychopathic ideas', zo lezen we in een Engelstalig artikel op stopworldcontrol. https://stopworldcontrol.com/domination/

Voor hen die niet of minder begaan zijn met de Engelse taal is er een Nederlandse vertaling

De Krankzinnige Plannen van het World Economic Forum"

'Sinds het begin der tijden hebben machtshongerige krankzinnigen geprobeerd de controle over de hele wereld te grijpen. Egyptische farao’s, Aziatische keizers, Europese krijgsheren, Romeinse keizers, Russische tsaren, Spaanse en Britse koningen voerden meedogenloze oorlogen om de absolute macht over de rest van de mensheid te verkrijgen. Het ene wereldrijk volgde het andere op: het Assyrische, Babylonische, Perzische, Mongoolse, Chinese, Romeinse, Spaanse, Britse ... en hadden allemaal één doel: naties veroveren, en indien mogelijk… over de gehele wereld heersen.' https://www.frontnieuws.com/de-krankzinnige-plannen-van-het-world-economic-forum/

Overigens, God is dood, althans, volgens het World Economic Forum, en dat niet alleen, het heeft ook verklaard dat “Jezus nepnieuws is” en, hier wordt het echt megalomaan, en dus gevaarlijk, dat de leiders van het WEF “goddelijke krachten hebben verworven” om over de mensheid te heersen. Het is maar dat je het even weet ... https://www.frontnieuws.com/klaus-schwab-god-is-dood-en-het-wef-verwerft-goddelijke-krachten/

__________________________________________________________________________________________________


Het WEF Is 'Slechts' Een Front

Er is meer, veel meer, het gaat veel dieper dan de meesten van ons kunnen of durven te bevroeden.

Het WEF is natuurlijk het (ge)makkelijke antwoord omdat het één van de zichtbare entiteiten is op het wereldwijde toneel (voor het onwetende publiek). Het World Economic Forum is echter geen onafhankelijke op zichzelf staande entiteit. Het wordt op zijn beurt gecontroleerd door verborgen entiteiten wiens grootste macht de duisternis is, werken vanuit het duister is hun credo.(1) 

Door zich te verschuilen en uitsluitend vanuit de schaduw te opereren, manipuleren zij alles dat in het zichtbare van het wereldtoneel gebeurt. Het zijn niet alleen hun astronomische financiële middelen die hen in staat stellen hun tentakels van invloed uit te spreiden over alle aspecten van de samenleving, hun werkelijke macht ligt buiten ons gezichtsveld - en is tweeledig.

Geschiedenis Leert Ons Lessen Voor Vandaag - En Morgen

Wanneer we werkelijk willen begrijpen waarom de wereld van vandaag er uitziet zoals ze eruit ziet, is het van essentieel belang dat we het in historische context bezien - net zoals mensen het product van hun verleden zijn, zo zijn politieke en corporate machten dat ook.

Ten eerste dienen we te gaan beseffen dat de wereld wordt geregeerd door narcistische sociopaten en megalomane psychopaten.(2) 

Wanneer we die stap maken en tot dat inzicht komen zijn we mogelijk klaar voor de volgende en 'moeilijkste' stap, een stap die voor velen nog een brug, of zelfs een paar bruggen, te ver is, en is nu juist de reden waarom 'het systeem' werkt. Immers, iets dat we niet weten kunnen we ook niet bij de kladden pakken en blijft 't bij 'krassen aan de oppervlakte' en blijven we in het duister tasten; een verloren strijd leveren.

 

 

Ten tweede dienen we tot het inzicht te komen dat zij die de wereld regeren zelf worden geregeerd - door archontische krachten die 'buiten' deze wereld liggen, waarmee we komen tot het 'ongelooflijke', d.w.z., de waanzinnige denkbeelden die zij die ons blijkbaar regeren hanteren en de wreedheden die ze (laten) begaan: de 'Reptielen', waar o.a. David Icke en Baudet gewag van maken - en ij zijn daar niet de enigen in, anderen voor hem benoemde ze ook. Sterker nog, ze worden al genoemd en benoemd sinds de oudheid en in alle culturen op aarde onder diverse benamingen. In het Westen worden ze Archonten genoemd.(3)(4) 

De Sporen Leiden Waar Ze leiden

Wanneer we die twee aspecten met elkaar verenigen, doen we een opmerkelijke ontdekking: de aard van megalomane psychopaten is gelijk aan de omschreven aard van Archonten en verklaart het voor ons 'normale' mensen 'onverklaarbare'; waarom 'de mensen' die de wereld regeren de verschrikkingen kunnen begaan die ze begaan - het zit in hun aard, ze weten niet beter, voor hun is het normaal - en verklaart daarmee waarom de wereld in elkaar steekt zoals die in elkaar steekt.(5) 

Het lijkt de enige verklaring te zijn die overeind blijft omdat we bij elke andere optie die we toepassen hopeloos klem komen te zitten; niet verder komen dan net onder de oppervakte, en vragen onbeantwoord laat. Vragen veronderstellen echter antwoorden, d.w.z., antwoorden die de vragen daadwerkelijk bevredigen.

'Wanneer je alle mogelijkheden hebt uitgesloten, omdat je nog steeds niet het antwoord hebt dat de vraag daadwerkelijk beantwoord; het niet afdoende verklaart, moet dat wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk het ook moge lijken, de waarheid zijn.' -- geparafraseerd naar Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes) 

Samengevat

Voor Archonten zijn mensen wat voor ons mensen dieren zijn - hoe wij daar mee omgaan, c.q., de bio-industrie. Archonten zijn energie-dieven, ze leven op onze negatieve, lagere energie: haat, geweld, depressie enzovoort, en, niet in de laatste plaats, 'satanische' rituelen wo. kind-offers.(2)
In het verlengde daarvan doen overheden en conglomeraten die aangestuurd worden door 'instituties' als de Bilderberggroep, het WEF, de VN, de WHO, de CoFR, het RIoIA, de CoR, de TC e.d. precies hetzelfde; aan de hand van aan de wereldbevolking opgelegde dictaten, energie stelen, secundair ten behoeve van zichzelf maar bovenal primair ten behoeve van hun 'overlords', aan wie 'de elite' en overheden hun ogenschijnlijke macht ontlenen. (5)(6)  

Eigenlijk zouden we 'overheden' en hun 'overlords', gezien hun aard en gedrag, moeten benoemen voor wat ze werkelijk zijn, parasieten en vampiers, koudbloedige reptielen en empathieloze monsters, immers, wanneer je de vijand ziet voor wat hij is, en welke trucjes hij gebruik; je het doorziet, dan heeft hij geen macht meer over je en staat hij met wat hij in werkelijk toch al had: lege handen, en heeft hij het nakijken.(7)(8)(9)

 


-zolang er slachthuizen zijn, zullen er oorlogen zijn- Tolstoj

De makkelijkste manier om een strijd, een oorlog, te 'winnen'; te ontwijken, te omzeilen, is door 'm niet aan te gaan. Dat de mensheid sinds mensenheugenis in één of andere staat van oorlog verkeert moge duidelijk zijn en is eveneens tweeledig: de oorlog die buiten ons om woedt; ons opgelegd wordt, de zichtbare oorlog, en, evenzo belangrijk, zo niet belangrijker, de oorlog die binnenin ons woedt, de 'onzichtbare' oorlog, waar dankbaar gebruik, of beter gezegd, misbruik, van wordt gemaakt want geïnitieerd en in stand gehouden door indoctrinatie, manipulatie, c.q., psychologische oorlogsvoering, waarmee een bevolking in een bepaalde mind-set wordt gezet zodat ze makkelijk te beïnvloeden zijn en sprookjes voor realiteit aanzien. (Steiner, Jung e.a.).(10)(11)(12)

Dat kan ook anders. https://vriendenplek.nl/read-blog/135_ideeen-meme-012  

(1) https://vriendenplek.nl/read-blog/909_zij-die-de-wereld-regeren 
(2) https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_psychopaten-in-machtsposities
(3) https://vriendenplek.nl/read-blog/2591_het-boek-der-verdoemden 
(4) https://vriendenplek.nl/read-blog/505_archonten 
(5) https://vriendenplek.nl/read-blog/527_het-verborgen-convenant 
(6) https://vriendenplek.nl/read-blog/503_op-de-boerderij-de-mensentuin 
(7) https://vriendenplek.nl/read-blog/811_hoe-de-wereld-te-regeren 
(8) https://vriendenplek.nl/read-blog/879_parasites-and-vampires-harvesting-energy  
(9) https://vriendenplek.nl/read-blog/1627_een-ongemakkelijke-waarheid 
(10) https://vriendenplek.nl/read-blog/577_de-wereld-binnenin
(11) https://vriendenplek.nl/read-blog/484_onzichtbare-manipulatie
(12) https://vriendenplek.nl/read-blog/2630_dood-in-utopia 


Gerelateerd:

The Great Reset: Het Programma voor De Grote Totalitaire Omwenteling
https://vriendenplek.nl/read-blog/640 

Déjà Vu in de Herhaling 
https://vriendenplek.nl/read-blog/532

De Khazaarse Maffia (KM) 
https://vriendenplek.nl/read-blog/623 

Slavernij 5.0 : Mensen Houden, Toen en Nu
https://vriendenplek.nl/read-blog/702

Menselijke Wezens : De Grootste Hulpbron 
https://vriendenplek.nl/read-blog/832 

Het Ultieme Doel van Globalisten: Jou in Een Monster Veranderen, Gelijk Zijzelf
https://vriendenplek.nl/read-blog/448 

Het Plan - De Opmars van de Bio-Machines : Mens 2.0
https://vriendenplek.nl/read-blog/649 


Er is ook goed nieuws

De Nieuwe Wereldorde vs De Honderdste Aap
https://vriendenplek.nl/read-blog/627 

Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Gaat Komen
https://vriendenplek.nl/read-blog/621 

Holy Shi... erm ... "Cow"
https://vriendenplek.nl/read-blog/2150 

 

- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666  
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177  
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310 
https://vriendenplek.nl/read-blog/3188 

- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie

Reacties