De Wereld Als Laboratorium-Experiment

Reacties · 1461 Bekeken

Wanneer je de tralies niet ziet voor wat ze zijn, dan ga je ook de kooi niet herkennen voor wat die is - nog minder de deur, om van de sleutel al helemaal niet te spreken ...

 De Wereld Als Laboratorium

Zij die het zien (20%)

Zij die het niet zien, het echter wel zien wanneer ze er op gewezen worden (50%)

Zij die het niet (kunnen, willen) zien, ook niet wanneer het hen geduid wordt (30%)

 


Dat we de boeien en de kettingen en de zweep niet (meer) zien betekent niet dat ze er niet (meer) zijn.

Boeien en Kettingen gemaakt van ijzer en staal zijn overduidelijk, maar boeien en kettingen gemaakt van geloof en dogma zijn minder zichtbaar - want worden, overwegend, niet herkend voor wat ze zijn - een zweep gemaakt van touwen en leer is direct zichtbaar en voelbaar, maar een zweep gemaakt van normen en doctrine is slechts indirect zichtbaar en voelbaar.

Zolang de onzichtbare boeien en kettingen kunnen worden aangelegd en de mentale zweep kan worden toegepast, kan een volledige populatie onder controle, in gevangenschap en slavernij gehouden worden.

https://vriendenplek.nl/read-blog/702_mensen-houden-toen-en-nu 


- Onzichtbare Manipulatie

 

Alles dat van een standaard wapen wordt verwacht, wordt ook van een geruisloos wapen verwacht door de makers ervan, maar dan in de eigen manier van functioneren.

Het schiet situaties, in plaats van kogels; voortgestuwd door gegevensverwerking, in plaats van chemische reactie (explosie); afkomstig van stukjes data, in plaats van korrels buskruit; vanaf een computer, in plaats vanuit een geweer; bediend door een computerprogrammeur, in plaats van een scherpschutter; onder bevel van een corporate bankmagnaat, in plaats van een militair generaal.

https://vriendenplek.nl/read-blog/484_geruisloos-en-onzichtbaar 


- Illusies

 

Dat de vorm van iets verandert betekent niet dat het ding meeverandert - zoals het adagium memoreert: je kan mensen als champignons behandelen, zolang je ze maar in het duister houdt en rotzooi voert (virtuele videospelen en krekelbrood).

Wanneer je de tralies niet ziet voor wat ze zijn, dan ga je ook de kooi niet herkennen voor wat die is - nog minder de deur, om van de sleutel al helemaal niet te spreken ...

https://vriendenplek.nl/read-blog/448_het-ultieme-doel 


- Milgram's Experiment

 

Het experiment van Milgram (1961) is een serie wetenschappelijke experimenten waarin Stanley Milgram, een psycholoog aan de Yale-universiteit, de bereidheid naging om te gehoorzamen aan wat wordt ervaren als legitiem gezag, zelfs als dit ingaat tegen het eigen geweten.

In de beroemdste variant van het experiment https://www.youtube.com/watch?v=rdrKCilEhC0 bleek ongeveer twee derde van de proefpersonen dusdanig gevoelig te zijn voor autoriteit dat zij in een wetenschappelijk experiment een medemens konden doden.

Over de gehele reeks bekeken was een meerderheid uiteindelijk ongehoorzaam, 57%.
(gemiddeld, in een aantal gevallen liep het gehoorzaamheidsquota namelijk op tot ruim 70%)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment_van_Milgram 

Dus als jij je afvraagt waarom mensen zo volgzaam zijn, zelfs tot in het onredelijke, in extremis, Milgram's experiment geeft je het antwoord.


- De 21ste Eeuw

 

Talloze soortgelijke experimenten laten een vergelijkbare uitkomst zien.
Twee beroemde variaties zijn het Asch Experiment (conformisme) en het Stanford Gevangenisexperiment (situationisme).

Een soortgelijk recent experiment begon in 2019 met een looptijd van 10 jaar, 2020-2030. Dit keer niet onder klassieke laboratorium-omstandigheden, maar direct gericht op de maatschappij, in z'n geheel, wereldwijd.

De doelstelling is een populatie zich, in opdracht, zodanig buitennissig te laten gaan gedragen zodat binnen een bepaalde periode de maatschappelijke cohesie radikaal verandert en er een 'nieuwe realiteit' onstaat die overwegend zal bestaan uit gehoorzame volgers zonder zelfstandig denkvermogen.

Het experiment zal waarschijnlijk de geschiedenisboeken ingaan als het WEF-Experiment.

https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_pathocratie 


Dat WEF 'experiment' heeft verdacht veel weg van het "Universe 25" experiment.
Het gaat 1 op 1.

https://vriendenplek.nl/read-blog/2630_dood-door-utopia 


- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666  
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177  
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310 
https://vriendenplek.nl/read-blog/3188 


https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 

Reacties