Covid-1984 : De Corona Wereldorde

Wanneer een 'oplossing' voor een 'probleem', in effect, een ander -groter- probleem schept, is het geen oplossing - dan is er sprake van of incompetentie of opzet; beleid - meer opties zijn er niet.

Een verhandeling in vier delen

incluis updates

Maart/April/Mei 2020

 

Deel 1

Bij elk onderzoek naar de oorsprong/oorzaak van iets is het zaak de gemeenschappelijke factor(en) te vinden; is er een 'niet te missen' patroon te ontdekken, in die zin dat 'toeval' uitgesloten kan worden.

Inleiding: Waarzeggers
Een Nieuw Paradigma
Virussen vs Exosomen
Tunnelvisie
Tijdsfactor
Causaliteit
'Electrificatie'
Icke : De Controverse
Pasteur en Bacteriën
Samengevat
Voetnoten

 

Deel 2

Wanneer een 'oplossing', in effect, een ander -groter- probleem schept, is het geen oplossing - dan is er sprake van incompetentie of opzet, meer opties zijn er niet.

Inleiding: Machinaties
Corona
De C-19 Griep
Een Wetenschappelijke Methode: "Koch's Postulaten"
Hegeliaanse Dialectiek
Axioma
Geen 'medicijn'
Stress
Foutieve Behandeling 'Corona'
Samengevat
Elektrificatie 'Up the Scale'
Het Doel - De Opmars van de Machines
Disclaimer

 

Deel 3

-wanneer we niet afwijken van 'de norm' en niet buiten 'de grenzen' treden is progressie niet mogelijk-

Inleiding: De Probleemsituatie
Een Synopsis
Regeren Vanuit Het Duister
Geruisloze Wapens voor Stille Oorlogen
Onzichtbare Manipulatie
Het PRO-Scenario
System Overload
Machtsprikkels vs Catch 22
De Keus
Progressie
Doorzie Het Probleem
Energie-vampieren
De Kracht van Het Getal
Nawoord

- https://vriendenplek.nl/read-blog/536_covid-1984-de-corona-wereldorde-deel-3.html 

 

Deel 4

Begint u nu ongeveer te begrijpen hoe diep de deceptie eigenlijk zit? Mensen worden bang gemaakt voor een 'onbestaand' virus (zie tekst Dr. Lanka) en dit terwijl alle symptomen op BIO-logische wijze kunnen worden uitgelegd en verklaard.

Appendix

Dr. Ryke Geerd Hamer : Germaanse (Nieuwe) Geneeskunde
Dr. Stefan Lanka : Waarom het begrip 'virus' een misvatting is
De Revelatie
Energie-Vampieren Herbezocht

- https://vriendenplek.nl/read-blog/548_covid-1984-de-corona-wereldorde-deel-4.html

.

- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177 

- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 


Janis Say

123 Blogs posts

Reacties