Over 'samenzweringgekkies' en 'complotwappies'

Reacties · 1214 Bekeken

De wereldbevolking is straks, wanneer bepaalde informatie (uit)eindelijk wereldkundig wordt, de vroegere 'samenzweringsgekkies' en de huidige 'wappies' een heel vet excuus verschuldigd ...


Een Tijdlijn - 1800-2050


1992 was het jaar dat 'Agenda 21' het licht zag, in 2015, met pauselijke goedkeuring, omgedoopd tot 'Agenda 2030' incluis de (van alle realiteit gespeende) 17 'Sustainable Development Goals' (de 'Duurzame Ontwikkelings Doelen'); verschuiltermen voor oppressieve dictaten wo. 'ID2020', inmiddels openbaar gepromoot, niet in de laatste plaats door de daarin samenwerkende geo-politiek en instituties.

In 2020 verscheen vervolgens een ouder met digi-jargon opgefleurd werkje uit 2010, 'The Great Reset', hernaamd als 'Covid-19: The Great Reset' door Klaus Schwab, voorzitter van het WEF, onder de slogan 'Build Back Better' oftewel 'Agenda 2030' maar dan Hi-Tech; het gedroomde Technocratische-Industrile Complex ter vervanging van het Militaire-Industrile Complex.

Inmiddels bevindt 'Agenda 2050' zich eveneens in de pijplijn onder de noemer "Vision 2050", hetzelfde geldt voor "Agenda 2063" en betreft Afrika met de slogan "The Africa We Want".

Dit alles voortkomende uit 'De Grenzen aan de Groei' uit 1972, een rapport en boek van de 'Club van Rome' opgericht in 1968, tegelijkertijd met het verschijnen van het boek 'De Bevolkingsexplosie' ('The Population Bomb') door Paul R. Ehrlich, gebaseerd op de -toen reeds achterhaalde- theorie van Thomas Malthus 'Een Essay Over Het Principe Van De Bevolkingsgroei' ('An Essey on the Principle on Population') uit 1798.

Daarmee vinden we de aanzet tot, en de excuses voor, de overpopulatie en klimaatverandering sprookjes, in 1891 gevolgd door de oprichting van 'The Round Table Group' door Cecil Rhodes en John Ruskin, in 1902 voortgezet en verder vormgegeven door Lord Alfred Milner.

'Toevalligerwijs' is dat rond dezelfde tijd dat de moderne farmaceutische industrie voet aan de grond begon te krijgen - en daarmee is de cirkel rond - en word nog ronder.

Vanuit The Round Table Group als spil zouden The Council of Foreign Relations (1921), The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) (1920), The Bilderberg Group (1954), The Club of Rome (1968) The Trilateral Commission (1973) en aanverwanten incluis het WEF (1971) voortkomen. Het WEF 'fuseerde' in 2019 met de U.N. (1945), in effect met de WHO (1948), allen organen die regeringen wereldwijd aansturen (lees: dicteren).

Uit 'De Grenzen aan de Groei' en 'De Bevolkingsexplosie' zou "Het Globale 2000 Rapport Aan De President van Amerika (Blauwdruk voor Genocide)" in 1980 voortkomen als opzetje naar "Agenda 21".

Een veelzeggende passage uit "Grenzen Aan De Groei" leest als volgt:

"Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood enz. in het plaatje zouden passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen/toedoen en daarmee is de 'echte' vijand dus de mensheid zelf. Het is derhalve de overtuiging dat de mensheid een gemeenschappelijke motivatie nodig heeft, namelijk een gemeenschappelijke tegenstander, om een ​​wereldregering te (kunnen) realiseren. Het maakt dan niet uit of deze gemeenschappelijke vijand een echte of een voor dit doel uitgevonden vijand is."

Bij Cecil Rhodes en de Ronde Tafel Groep vinden we het 'moderne' basis-idee voor een 'World Government'. De term 'New World Order' zoals we die nu kennen vindt daar eveneens de oorsprong.https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision_2050/
https://au.int/en/agenda2063/overview
https://globalparliamentofmayors.org/
https://www.weforum.org/
https://www.tristatecity.nl/
https://www.c40.org/
https://id2020.org/


Het -nog steeds- niet willen weten is, al dan niet bewust, leven in ontkenning.

Ergo, we kunnen na enig onderzoek niet meer wegkomen met het idee dat het wereldtoneel NIET georkestreerd zou zijn. Immers, wanneer je sprookjes over 'gevaarlijke, fossiele brandstoffen' en 'geheimzinnige, dodelijke ziektes' de wereld in kan slingeren om daar beleid op te baseren, dan kan dat ook met verzinsels over 'aanstaande voedseltekorten', 'noodzakelijke' 'arbeidsmigranten' en 'problematische overpopulatie' of 'gebrek aan schoon water', of een 'teveel' eraan: 'zeespiegelstijging', 'teveel' aan koolstofdioxide en stikstof - en zijn mythes over te weinig zuurstof en de afname van gezond verstand niet ondenkbaar - en voordat je 't weet krijgen we dan ZuurstofManagement en O2-Credits.De wereldbevolking is straks, wanneer deze informatie (uit)eindelijk wereldkundig wordt, de vroegere 'samenzweringsgekkies' en de huidige 'wappies' een heel vet excuus verschuldigd ...


Ref.

- Zij Die De Wereld Regeren : De Klassieke Piramide-Structuur -
https://vriendenplek.nl/read-blog/909_zij-die-de-wereld-regeren-de-klassieke-piramide-structuur.html

- De Complotagnost : Een Apodictische Verhandeling -
https://vriendenplek.nl/read-blog/486_de-complotdenker-een-apodictische-verhandeling.html

- De Nieuwe Wereldorde vs De Honderdste Aap -
https://vriendenplek.nl/read-blog/627_de-corona-wereldorde-vs-de-honderdste-aap.html

- Slavernij 5.0 : Mensen Houden, Toen en Nu -
https://vriendenplek.nl/read-blog/702_slavernij-mensen-houden-toen-en-nu.html

- Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Hoeft te Komen -
https://vriendenplek.nl/read-blog/621_waarom-de-bedoelde-dictatuur-er-niet-hoeft-te-komen.html

- Een CO2 Presenteerblaadje -
https://vriendenplek.nl/read-blog/626_een-co2-presenteerblaadje.html

- Zuurstofmanagement O2-Credits -
https://vriendenplek.nl/read-blog/683_zuurstofmanagement-o2-credits.html

- De Verborgen Geschiedenis van het Moderne Farma-Kartel -
https://vriendenplek.nl/read-blog/734_de-verborgen-geschiedenis-van-het-moderne-farma-kartel.html

- De Wereldregering Gepresenteerd - Agenda 2030 -
https://vriendenplek.nl/read-blog/489_de-wereldregering-gepresenteerd-agenda-2030.html

- Hoe Globalisten van Plan zijn om Technologie en Armoede te Gebruiken om de Massa -nog meer- tot Slaaf te Maken -
https://vriendenplek.nl/read-blog/518_hoe-globalisten-van-plan-zijn-om-technologie-en-armoede-te-gebruiken-om-de-massa.html

- Hegeliaanse Dialectiek : Het P-R-O-Scenario -
https://vriendenplek.nl/read-blog/880_hegeliaanse-dialectiek-het-p-r-o-scenario.html

- Het Ultieme Doel van Globalisten: Jou in Een Monster Veranderen, Gelijk Zijzelf -
https://vriendenplek.nl/read-blog/448_het-ultieme-doel-van-globalisten-jou-in-een-monster-veranderen-gelijk-zijzelf.html

- De Khazaarse Maffia (KM) -
https://vriendenplek.nl/read-blog/623_de-khazaarse-maffia-km.html

- Het Plan - De Opmars van de Bio-Machines : Mens 2.0 -
https://vriendenplek.nl/read-blog/649_het-plan-de-opmars-van-de-bio-machines-mens-2-0.html

- The Great Reset: Het Programma voor De Grote Totalitaire Omwenteling -
https://vriendenplek.nl/read-blog/640_the-great-reset-het-programma-voor-de-grote-totalitaire-omwenteling.html

- De Pathocratie : Psychopaten in Machtsposities -
https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_psychopaten-in-machtsposities.html

- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310


- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie

Reacties