Over 'samenzweringgekkies' en 'complotwappies' - Een Tijdlijn

Reacties · 4325 Bekeken

De wereldbevolking is straks, wanneer bepaalde informatie (uit)eindelijk wereldkundig wordt, de vroegere 'samenzweringsgekkies' en de huidige 'wappies' een heel vet excuus verschuldigd ...

Een Synoptische Tijdlijn - 1800-2050 


1992 was het jaar dat 'Agenda 21' het licht zag, in 2015, met pauselijke goedkeuring, omgedoopd tot 'Agenda 2030' incluis de (van alle realiteit gespeende) 17 'Sustainable Development Goals' (de 'Duurzame Ontwikkelings Doelen'); verschuiltermen voor oppressieve dictaten wo. 'ID2020', inmiddels openbaar gepromoot, niet in de laatste plaats door de daarin samenwerkende geo-politiek en instituties.

In 2020 verscheen vervolgens een ouder met digi-jargon opgefleurd werkje uit 2010, 'The Great Reset', hernaamd als 'Covid-19: The Great Reset' door Klaus Schwab, voorzitter van het WEF, onder de slogan 'Build Back Better' oftewel 'Agenda 2030' maar dan Hi-Tech; het gedroomde Technocratische-Industriële Complex ter vervanging van het Militaire-Industriële Complex.

 

*

We zijn geschiedenis aan het schrijven als gevolg van de theorie door Thomas Malthus "Een Essay Over Het Principe Van De Bevolkingsgroei" ("An Essey on the Principle of Population") uit 1798. Daarin vinden we de aanzet tot, en de toekomstige excuses voor, de overpopulatie- en klimaatverandering-sprookjes.

Opmerkelijk: In 1797 verscheen wat 'het eerste samenzweringsboek' wordt genoemd "Proofs of a Conspiracy" door John Robison.

Een kleine honderd jaar later werd in 1891 "The Round Table Group" door Cecil Rhodes en John Ruskin opgericht, in 1902 voortgezet en verder vormgegeven door Lord Alfred Milner. 'Toevalligerwijs' is dat rond dezelfde tijd dat de moderne farmaceutische industrie voet aan de grond begon te krijgen.

Vanuit The Round Table Group, als spil, zouden The Council of Foreign Relations (1921), The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) (1920), The Bilderberg Group (1954), The Club of Rome (1968) The Trilateral Commission (1973) en aanverwanten incluis het WEF (1971) voortkomen. Het WEF 'fuseerde' in 2019 met de U.N. (1945), in effect met de WHO (1948), allen organen die regeringen wereldwijd aansturen (lees: dicteren).

Bij Cecil Rhodes en de Ronde Tafel Groep vinden we het 'moderne' basis-idee voor een 'World Government'. De term 'New World Order' zoals we die nu kennen vindt daar eveneens de oorsprong.


In 1972 verscheen een rapport en boek genaamd "De Grenzen aan de Groei" (“The Limits to Growth: A Global Challenge”) gepubliceerd door de Club van Rome, opgericht in 1968 tegelijkertijd met het verschijnen van het boek "De Bevolkingsexplosie" ("The Population Bomb") door Paul R. Ehrlich, gebaseerd op de, toen reeds achterhaalde, theorie van Malthus ('Malthusianism').

Een sleutelpassage uit "De Grenzen aan de Groei" leest als volgt:

"Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood enz. in het plaatje zouden passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen/toedoen en daarmee is de 'echte' vijand dus de mensheid zelf. Het is derhalve de overtuiging dat de mensheid een gemeenschappelijke motivatie nodig heeft, namelijk een gemeenschappelijke tegenstander (dreiging), om een wereldregering te (kunnen) realiseren. Het maakt dan niet uit of deze gemeenschappelijke vijand een echte of een voor dit doel uitgevonden vijand is."


In 1972 vond eveneens the 'First World Conference On The Human Environment' plaats met "The Stockholm Declaration", incluis 26 speerpunten, als gevolg, effectief de voorloper van Agenda 21/2030, incluis de SDGs, de 17 speerpunten.

In 1973 volgde de "oliecrisis" als excuus voor de "Resolutie van Straatsburg" (Olie voor Immigratie) in 1975.

Vanaf dat moment begonnen de overpopulatie, globale opwarming en immigratie agenda's definitief te draaien. De immigratie-agenda is tot in detail omschreven door Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi in het boek "Praktisch Idealisme" ("Praktischer Idealismus") uit 1925 als vervolg op zijn boek "Pan-Europa" ("Das Pan-Europäische Manifest") uit 1923, de agenda voor een "Verenigde Staten van Europa" evenals een Pan-Amerikaanse Unie die zowel Noord- als Zuid Amerika moet omvatten en een Aziatische Unie onder leiding van China en Japan met het doel een wereld bestaande uit slechts vijf staten die nauw met elkaar samenwerken waarmee een globale overheid ontstaat.

Dat alles werd voortgezet met "Het Globale 2000 Rapport" (Aan De President van Amerika: Blauwdruk Voor Genocide) in 1980 waaruit in 1992 "Agenda 21" zou voortkomen, in 2015 met Pauselijke goed keuring omgedoopd tot "Agenda 2030", nu beter bekend als de "Sustainable Development Goals" (SDGs) als opgenomen in "Agenda 2030" incluis "ID2020", effectief de CBDC. Die agenda wordt nu gepromoot als "The Great Reset" (2010/2020) met als slogan "Build Back Better".


In 2022 werd de EPG opgericht, de Europese Politieke Gemeenschap, overwegend bestaande uit "Young Global Leaders" van het WEF; “uitzonderlijke mensen” tot 40 jaar, gerecruteerd uit de “Global Shapers Community” van het WEF; "toegewijde mensen" van jongere leeftijden. Dit clubje gaat het lot van de landen op het gehele Europese continent bepalen, 100% aangestuurd door het WEF, zonder zich aan enige bestaande wet- of regel-geving te hoeven houden gelijk de eerder genoemde clubjes.


Inmiddels zit "Agenda 2050" eveneens in de pijplijn, genaamd "Vision 2050", het technocratisch-industrieel complex incluis de C40 cities, de 20-minute neighbourhoods, de 15-minute cities en de TristateCity - ook in de pijplijn vinden we "Agenda 2063" en betreft Afrika met de slogan "The Africa We Want".

Idealistisch gezien zijn het utopieën, realistisch gezien zijn het dystopieën - tegenwoordig, met een mooi eufemisme = verschuilwoord/term, "preferente werkelijkheid" genoemd.Ref.
https://www.planning.vic.gov.au/guides-and-resources/strategies-and-initiatives/20-minute-neighbourhoods 
https://www.imf.org/en/Topics/fintech/central-bank-digital-currency/virtual-handbook 
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vlwqdshwfvq0 
https://www.weforum.org/communities/gfc-on-the-future-of-cities 
https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision_2050/ 
https://au.int/en/agenda2063/overview 
https://globalparliamentofmayors.org/ 
https://www.15minutecity.com/ 
https://www.tristatecity.nl/ 
https://www.id2020.org/ 
https://www.c40.org/ 


Het -nog steeds- niet willen weten is, al dan niet bewust, leven in ontkenning.

Conclusie

We kunnen na enig onderzoek niet meer wegkomen met het idee dat het wereldtoneel NIET georkestreerd zou zijn. Immers, wanneer je sprookjes over gevaarlijke fossiele brandstoffen en geheimzinnige dodelijke ziektes de wereld in kan slingeren om daar beleid op te baseren, dan kan dat ook met verzinsels over aanstaaande voedseltekorten, noodzakelijke arbeidsmigranten, problematische overpopulatie, klimaatverandering, gebrek aan (drink)water of een teveel eraan: zeespiegelstijging, teveel aan koolstofdioxide, stikstof en ga zo maar door - en zijn mythes over te weinig zuurstof en de afname van gezond verstand niet ondenkbaar, en voordat je 't weet krijgen we dan ZuurstofManagement en O2-Credits.De wereldbevolking is straks, wanneer deze informatie (uit)eindelijk wereldkundig wordt, de vroegere 'samenzweringsgekkies' en de huidige 'wappies' een heel vet excuus verschuldigd ...


Gerelateerd:

- Zij Die De Wereld Regeren : De Klassieke Piramide-Structuur -
https://vriendenplek.nl/read-blog/909_zij-die-de-wereld-regeren-de-klassieke-piramide-structuur.html

- De Complotagnost : Een Apodictische Verhandeling -
https://vriendenplek.nl/read-blog/486_de-complotdenker-een-apodictische-verhandeling.html

- De Nieuwe Wereldorde vs De Honderdste Aap -
https://vriendenplek.nl/read-blog/627_de-corona-wereldorde-vs-de-honderdste-aap.html

- Slavernij 5.0 : Mensen Houden, Toen en Nu -
https://vriendenplek.nl/read-blog/702_slavernij-mensen-houden-toen-en-nu.html

- Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Hoeft te Komen -
https://vriendenplek.nl/read-blog/621_waarom-de-bedoelde-dictatuur-er-niet-hoeft-te-komen.html

- Een CO2 Presenteerblaadje -
https://vriendenplek.nl/read-blog/626_een-co2-presenteerblaadje.html

- Zuurstofmanagement O2-Credits -
https://vriendenplek.nl/read-blog/683_zuurstofmanagement-o2-credits.html

- De Verborgen Geschiedenis van het Moderne Farma-Kartel -
https://vriendenplek.nl/read-blog/734_de-verborgen-geschiedenis-van-het-moderne-farma-kartel.html

- De Wereldregering Gepresenteerd - Agenda 2030 -
https://vriendenplek.nl/read-blog/489_de-wereldregering-gepresenteerd-agenda-2030.html

- Een ideologie die Europa in haar greep houdt - 
https://vriendenplek.nl/read-blog/604_een-ideologie-die-europa-in-haar-greep-houdt.html 

- Hoe Globalisten van Plan zijn om Technologie en Armoede te Gebruiken om de Massa -nog meer- tot Slaaf te Maken -
https://vriendenplek.nl/read-blog/518_hoe-globalisten-van-plan-zijn-om-technologie-en-armoede-te-gebruiken-om-de-massa.html

- Hegeliaanse Dialectiek : Het P-R-O-Scenario -
https://vriendenplek.nl/read-blog/880_hegeliaanse-dialectiek-het-p-r-o-scenario.html

- Geruisloze Wapens voor Stille Oorlogen - Onzichtbare Manipulatie - 3600 *
https://vriendenplek.nl/read-blog/484_geruisloze-wapens-voor-stille-oorlogen-onzichtbare-manipulatie.html 

- Het Ultieme Doel van Globalisten: Jou in Een Monster Veranderen, Gelijk Zijzelf -
https://vriendenplek.nl/read-blog/448_het-ultieme-doel-van-globalisten-jou-in-een-monster-veranderen-gelijk-zijzelf.html

- De Khazaarse Maffia (KM) -
https://vriendenplek.nl/read-blog/623_de-khazaarse-maffia-km.html

- Het Plan - De Opmars van de Bio-Machines : Mens 2.0 -
https://vriendenplek.nl/read-blog/649_het-plan-de-opmars-van-de-bio-machines-mens-2-0.html

- The Great Reset: Het Programma voor De Grote Totalitaire Omwenteling -
https://vriendenplek.nl/read-blog/640_the-great-reset-het-programma-voor-de-grote-totalitaire-omwenteling.html

- De Pathocratie : Psychopaten in Machtsposities -
https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_psychopaten-in-machtsposities.html

 

- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666  
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177  
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310 
https://vriendenplek.nl/read-blog/3188 


- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie

Reacties
Rene Yanadath 8 w

Zo, heb je dit zelf zo gemaakt, goed zeg